دانلود فایل مقاله بررسی اثرنقص شکل برباربحرانی کمانش درسازه های استوانه ای تقویت شده به کمک آنالیز غیرخطی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثرنقص شکل برباربحرانی کمانش درسازه های استوانه ای تقویت شده به کمک آنالیز غیرخطی :


محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
احسان احمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان
ایرج لیرابی – دانشجوی دکتری
رسول مختاری همامی – دانشگاه آزاد اسلامی لنجان

چکیده:
با توجه به اهمیت مقوله ی کمانش به عنوان یکی ازمودهای شکست در طراحی سازه ها می بایست کمانش را به عنوان یکی از معیارهای طراحی درنظر گرفت دراین مقاله تاثیر میزان انحرافات شکل ناشی از فرایند ساخت سازه و یا عوامل خارجی همچون ضربه که میتواند منجر به ایجاد فرورفتگی درسازه گردد برتغییر میزان باربحرانی کمانش سازه های استوانه ای مورد بررسی قرارگرفته است برای این منظور پس از مدلسازی سازه و نقص شکل مربوطه ابتدا آنالیز کمانش خطی برروی مدل استوانه ی بدون نقص شکل انجام شده درادامه و بااستفاده از روشهای عددی آنالیز کمانش خطی استوانه ی تقویت شده توسط نرم افزار ABAQUS انجام شده است سپس انالیز کمانش غیرخطی استوانه ی بدون نقص شکل با استفاده از روش ریکس انجام شد و باربحرانی سازه تعیین گردید و همچین آنالیز حساسیت سازه به نقص شکل برروی سازه حاوی نقص شکل انجام شد و باربحرانی سازه آسیب دیده نیز استخراج گردید.

لینک کمکی