دانلود فایل مقاله بررسی ارتعاشات آزاد ورق ترکدار با استفاده از روش کوادراتور دیفرانسیلی و آنالیز مودال تجربی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی ارتعاشات آزاد ورق ترکدار با استفاده از روش کوادراتور دیفرانسیلی و آنالیز مودال تجربی :


محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
پویان علی موری – کارشناس ارشد مکانیک
شاپور مرادی – اهواز بلوار گلستان, شهید چمران اهواز

چکیده:
در این پژوهش یک روش عددی, جهت بررسی ارتعاشات آزاد ورق ترکدار با طول ها و عمق ها و مکان های مختلف ارائه شده است. ترک, که بصورت باز در نظر گرفته شده, با فنر پیچشی گسترده مدل گردیده و ترک بصورت محدود در نظر گرفته شده است . وجود فنر پیچشی, ورق با ترک محدود را به شش قسمت تقسیم می کند. پس از تعیین شرایط مرزی و سازگاری, معادلات دیفرانسیل حرکت آنها به کمک روش کوادراتور دیفرانسیلی به معادلات جبری تبدیل شده که با حل مسئله مقدار ویژه حاصل, فرکانس های طبیعی ورق ترک – دار محاسبه می گردند.جهت بررسی الگوریتم ارائه شده, آزمایش تحلیل مودال تجربی بر روی تعدادی ورق یک سرگیردار نازک, که ترکهایی با طول ها, محل ها و عمق های متفاوت در آنها ایجاد شده, انجام گرفته است . نتایج بدست آمده نشان می دهد که الگوریتم ارائه شده فرکانسهای طبیعی ورق ترک دار را با دقت مناسبی پیش بینی میکند.

لینک کمکی