دانلود فایل مقاله بررسی پارامترهای جوشکاری تیگ پالسی فرکانس بالا برروی اعوجاج های جوشی آلیاژهای آلومینیوم استحکام بالا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی پارامترهای جوشکاری تیگ پالسی فرکانس بالا برروی اعوجاج های جوشی آلیاژهای آلومینیوم استحکام بالا :تعداد صفحات:5
چکیده:
اعوجاجهای ناشی از جوشکاری یکی از مسائل حائز اهمیت درساخت و مونتاژ می باشد امروزه آلیاژ های آلومینیوم استحکام بالا بویژه درضخامت های کم به علت چگالی پایین و مقاومت به خوردگی بالا کاربرد گسترده ای درصنایع هوافضا پیدا کرده اند با این وجود اعوجاجهای جوشی هنوز یکی از مهمترین مشکلات درساخت و مونتاژ این آلیاژها میباشند بررسی ها برروی انواع اعوجاج های جوشی معمولا دردو مقیاس کامل (Full Scale که برروی خودسازه است و جزئی (Small Scale که برروی نمونه می باشد انجام می شوند استفاده از روش بررسی اعوجاج در مقیاس جزئی به دلیل کاهش هزینه ساخت نمونه نسبت به سازه بیشتر مورد استفاده میب اشد دراین پژ<هش از فرایند جوشکاری TIG پالسی فرکانس بالا تا 2000 هرتز جهت کاهش اعوجاج های جوشی استفاده شده است 4 پارامتر جوشکاری پالسی در سطوح مختلف برروی نمونه هایی با ضخامت 2/5 میلی مترو از جنس آلیاژ 5083 مورد آزمایش قرارگرفته است سپس با استفاده از روشهای طراحی آزمایشات DOE و تحلیل واریانس ANOVA یک مدل ریاضی با بیش از 99 درصد اطمینان جهت پیش بینی نتایج استخراج شده است.

لینک کمکی