دانلود فایل مقاله بررسی تاثیر موقعیت ترک در ارتعاشات آزاد تیر ترکدار با تبدیل هیلبرت- هوانگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی تاثیر موقعیت ترک در ارتعاشات آزاد تیر ترکدار با تبدیل هیلبرت- هوانگ :تعداد صفحات:5
چکیده:
در این مقاله به مطالعه تاثیر موقعیت ترک در یک تیر ترکدار برفرکانس لحظه ای به روش تبدیل هیلبرت – هوانگ پرداخته شده است . استفاده از تبدیل هیلبرت – هوانگ برای عیب یابی تیر ترکداراکثراً به بررسی شدت ترک تمرکز داشته, لذا در این تحقیق به مکان ی ابی ترک با این تبدیل پرداخته شده است . رفتار دینامیکی ارتعاشات آزاد تیر یک سر گیردار ترکدار با ترک در موقعیت های مختلف به صورت تئوری مورد بررسی قرار گرفته است . ترک به صورت ترک خستگی و با رفتار باز و بسته شدن مدل گردیده و پاسخ ارتعاشات آزاد تیر در مود اول ا رتعاشی استخراج شده است . پاسخارتعاشات تیر با شبیه سازی تیر سالم و تیرهای ترکدار حاصل گردیده و روشEMD برای تجزیه سیگنال پاسخ به مولفه های تابع مود ارتعاشی به کار برده شده است . سپس تبدیل هیلبرت اعمال وفاز لحظهای حاصل شده است. در تحقیق حاضر برای افزایش دقت , از روش مشتق گیری چهار نقطه ای مرکزی استفاده شده است . نتایج به دست آمده برای فرکانس لحظه ای برای تیر سالم و تیرهای ترکدار نشان می دهد که در مورد تیر سالم فرکانس لحظه ای در مقدار متناظر با فرکانس مود اصلی ارتعاش تیر, ثابت است ولی فرکانس لحظه ای برای تیر ه ای ترک دار به صورت یک تابع هارمونیک متغیر با زمان بین فرکانس های اصلی تیر ترکدار در حالت باز شدن و بسته شدن ترک نوسان میکند

لینک کمکی