دانلود فایل مقاله بررسی تاثیرپارامترهای موثربرتوزیع تنش صفحات غیرهمسانگرد با گشودگی شبه مربعی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی تاثیرپارامترهای موثربرتوزیع تنش صفحات غیرهمسانگرد با گشودگی شبه مربعی :


محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
محمد جعفری – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
مجتبی حاجی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
جلیل رضایی پژند – استاددانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
صفحات حاوی گشودگی درکاربردهای صنعتی بسیاری دیده می شود دانستن پارامترهای تاثیرگذاربرتوزیع تنش اطراف گشودگی در صفحات برای دستیابی به طراحی بهینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است دراین مقاله به بررسی تاثیر پارامترهای مختلف شامل زاویه بار زاویه الیاف ناهمسانگردی زاویه چرخش گشودگی و شعاع انحنای گشودگی برشدت تنش درصفحات حاوی گشودگی میپردازد روش حلبرپایه یک روش کاملا تحلیلی است این حل از بسط حل تحلیلی لخنیتسکی که برای گشودگی دایره ای و بیضی استفاده می شد بدست می آید برای اثبات درستی جوابها حل المان محدود نیز صورت گرفته است با توجه به نتایج ارایه شده پارامترهای یاد شده تاثیربسزایی درشدت تنش اطراف گشودگی شبه مربعی دارند.

لینک کمکی