دانلود فایل مقاله بررسی تأثیر پایدارسازی معادلات قیدهای تماس در شبیهسازی حرکت چرخ بر روی ریل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی تأثیر پایدارسازی معادلات قیدهای تماس در شبیهسازی حرکت چرخ بر روی ریل :


محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
سعید ابراهیمی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک, دانشگاه یزد

چکیده:
در این مقاله, مسأله دینامیک تماس چرخ و محور بر روی ریل با درنظر گرفتن قیود تماس مدلسازی میشود. ابتدا مسأله تماس چرخ و ریل بر حسب پارامترهای سطح تماس فرمولبندی شده و سپس, بهکمک توابع درو نیابی درجه سوم, پروفیل های چرخ و ریل با تقریب بسیار خوبی توصیف میشوند. تأثیر پایدار سازی معادلات قید تماس در شبیهسازی دینامیکی حرکت چرخ بر روی ریل به صورت دقیقمورد بررسی قرار میگیرد. با توجه به نتایج حاصل از این شبیه- سازی, ضرورت استفاده از توابع درو نیابی درجه سوم هموار شده در تبیین پروفیل های چرخ و ریل, و همچنین, استفاده از روشپایدارسازی قیدهای سینماتیکی تماس در فرآیند حل عددی سیستم معادلات حرکت به خوبی مشخص می شود

لینک کمکی