دانلود فایل مقاله بررسی تجربی اثرات نصب دم هفتی شکل برضرایب آیرودینامیکی طولی هواپیما و مقایسه با دم H شکل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی تجربی اثرات نصب دم هفتی شکل برضرایب آیرودینامیکی طولی هواپیما و مقایسه با دم H شکل :


محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
ابراهیم گشتاسبی – دانشگاه شیراز استادیار
سیدمحسن اعتصامی رنانی – دانشگاه شیراز دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدعلی وزریری زنجانی – شرکت صنایع هواپیماسازی ایران

چکیده:
ازآنجا که مجموعه دم tail یکی از قسمتهای اصلی هواپیماست که وظیفه تریم trim پایداری و کنترل (stability &control هواپیما را برعهده دارد درمطالعات زیادی برروی ان انجام و انواع گوناگون آن طراحی و ساخته شده ست درواقع یک مجموعه دم باید توانایی ایجاد پایداری مورد نیازی هواپیما را داشته باشد و ضمن دارا بودن ویژگیهای آیرودینامیکی مطلوب وظیفه کنترل و تریم هواپیما را بخوبی انجام دهد با توجه به ماموریت و پیکربندی یک هواپیما انواع متفاوتی از مجموعه های دم را می توان به کاربرد و از آنجا که درهواپیمای مورد تحقیق از دو نوع دم هفتی شکل دم v و دم H شکل استفاده شده است و با توجه به اینکه انجام تستهای تونل بادیکی از معتبرترین روشهای تخمین نیروها و ضرایب آیرودینامیکی می باشد تستهای تونل بادمورد نظردریک تونل بادمادون صوت برروی هرنوع مجموعه دم انجام گرفته و رفتار آیرودینامیکی این دو نوع دم مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته است.

لینک کمکی