دانلود فایل مقاله بررسی تجربی اثرفعال سازهای سطحی برپایداری نانوسیال SiO2

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی تجربی اثرفعال سازهای سطحی برپایداری نانوسیال SiO2 :تعداد صفحات:4
چکیده:
روشهای مختلفی جهت پایدارسازی ذرات نانودرسیال پایه وجوددارد که با توجه به نوع نانوذره اندازه و غلظت آن درسیال پایه و همچنین نوع سیال پایه مورد استفاده قرارمیگیرد زمان پایداری نانوسیال یکی از فاکتورهای مهم دربه کارگیری این نوع سیال ها میب اشد دراین مقاله روشهای متداول پایدارسازی نانوسیال SiO2 درسه نوع سیال پایه روغن ترانسفورماتور روغن ترمز و آب / اتیلن گلیکول مورد بررسی قرارگرفته است نتایج نشان داد که پایداری نانوسیال بطور گسترده اهی به غلظت ذرات نانو موجود درسیال نوع فعال کننده سطحی و نوع سیال پایه بستگی دارد.

لینک کمکی