دانلود فایل مقاله بررسی تجربی انتقال حرارت چگالشی جریان R-134a داخل لوله موجدارپیچشی با شیبهای مختلف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی تجربی انتقال حرارت چگالشی جریان R-134a داخل لوله موجدارپیچشی با شیبهای مختلف :تعداد صفحات:6
چکیده:
دراین تحقیق مطالعه ازمایشگاهی برروی ضرایب انتقال حرات چگالشی جریان R-134a داخل لوله موجدار پیچشی با شیبهای مختلف لوله نسبت به افق a زاویه سطح افق با بردار سرعت مبرد درجهت مثلثاتی صورت گرفته است دادههای تجربی طی فرایند چگالش مبرد R-134a درهفت شیب متفاوت کندانسور آزمایش در محدوده زاویه ای 90-درجه تا 90درجه + درمحدوده سرعت جرمی مبرد 87/012 تا197/835 kg / m2 جمع آوری گردید تحلیل داده ها نشان داد که تغییر شیب لوله تاثیرزیادی برانتقال حرارت چگالشی دارد درسرعت جرمی پایین مبرد و کیفیت پایین بخار بالاترین ضریب انتقال حرارت چگالشی مربوط به شیب 30 درجه + می باشد که 1/41 برابر کمترین ضریب انتقال حرارت چگالشی که درشیب 90درجه – اتفاق می افتد می باشد همچنین مشخص شد که درتمامی سرعتهای جرمی بالاترین ضریب انتقال حرارت میانگین درشیب 30درجه+اتفاق می افتد.

لینک کمکی