دانلود فایل مقاله بررسی تجربی رفتار رچتینگ و عمر خستگی لوله پلیاستال تحت بار محوری تناوبی و فشار داخلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی تجربی رفتار رچتینگ و عمر خستگی لوله پلیاستال تحت بار محوری تناوبی و فشار داخلی :


محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
محمود شریعتی –
جواد یزدان نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد, انشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:
پدیده رچتینگ 1 یکی از مودهای زوال حاصل از خستگی است .بنابراین بررسی رفتار رچتینگ و عوامل موثر بر آن لازم بوده تا بتوان آن را کنترل و عمر خستگی قطعات را بیشتر کرد . جهت بررسی اثر , عوامل مختلف بر کرنش رچتینگ و عمر خستگی در ماده پلی استال 2 آزمایشهایی تجربی به وسیله یک دستگاه پیشرفته سروهیدرولیکی اینسترون 3 تحت بار محوری و فشار داخلی طراحی و انجام شد . اثر دامنه تنش و تنش میانگین و فشار داخلی مورد تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان می دهد که با افزایش دامنه تنش و تنش میانگین, کرنش رچتینگ افزایش یافته و عم ر خستگی کاهش می یابد . مشاهده شد در سیکل های ابتدایی با افزایش فشار داخلی مقدار کرنش رچتینگ افزایش می یابد. افزایش فشار داخلی باعث کاهش عمر خستگی شده اما نمونه با فشار داخلی 10 بار عمر خستگی بیشتری دارد که این لزوم روغنکاری قطعات صنعتی در حین بارگذاری را میرساند

لینک کمکی