دانلود فایل مقاله ارایه یک چارچوب برای مدلسازی فرایندهای تجاری و مدلسازی اطلاعات درمهندسی نرم افزاربا تکیه برابعاد فرایند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله ارایه یک چارچوب برای مدلسازی فرایندهای تجاری و مدلسازی اطلاعات درمهندسی نرم افزاربا تکیه برابعاد فرایند :تعداد صفحات:9
چکیده:
یکی از مهمترین نیازهای دانشجویان و مهندسین نرم افزار شناخت انواع روشهای مدلسازی جهت سادهتر کردن کارمدلسازی داده ها و نیز تحلیل و طراحی و نمایش گرافیکی سیستمهای نرم افزاری است مدلسازی فرایندها درمهندسی نرم افزار فعالیتی است که توسط تحلیل گران فرایندها و به منظور استخراج فرایندهای موجود و نمایش فرایندهای جدید درتمام متدولوژی ها و ا ستراتژی هامورد استفاده قرارمیگیرد درچنین فعالیتی تحلیل گران از ابزارهای مدلسازی برای مدل کردن وضعیت فعلی و وضعیت آینده سازمان استفاده می کنند مدلسازی فعالیتی است که سالهاست درتوسعه نرم افزار انجام می شود تعریف یک مدل تقسیم یک برنامه پیچیده یا یک سیستم عظیم را به اجزای ساده راحت می کند اجزای مجزایی که می توان بصورت منفرد مطالعه کرد می توان راحت تر روی قسمتهای کوچکتر یک سیستم تمرکز کرد دراین مقاله ابتدا به معرفی ابعاد فرایند و معرفی و مقایسه روشهای معمول مدلسازی فرایندهای کسب وکار و مدلسازی اطلاعات شامل UML ERD DFD IDEF1X IDEF1 IDEF0 و همچنین نحوه نمایش مراحل مدلسازی مزایا و معایب هریک پرداخته می شود.

لینک کمکی