دانلود فایل مقاله مدلسازی ادی های بزرگ جریان آشفته دریک کانال مربعی مستقیم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله مدلسازی ادی های بزرگ جریان آشفته دریک کانال مربعی مستقیم :تعداد صفحات:6
چکیده:
جریان آشفته کاملاتوسعه یافته دریک کانالمستقیم و با مقطع مربعی با استفاده از روششبیه سایز ادی های بزرگ برای یکسیالتراکم ناپذیر مدلسازی شده است مدل ویسکوزیته Smagorinsky برای اعداد رینولدز متفاوت استفاده شده است دراینتحقیق جریان آشفته دریک کانالمربعی با استفاده از نرم افزار منبع باز Open FOAM وحلگر pisoFoam مدلسازیشده است درمدل مذکور معادلات ناویر استوکس با استفاده از روش حجم محدود روی شبکه ای غیریکنواخت برای کل میدان حل درنظر گرفته شده است

لینک کمکی