دانلود فایل مقاله مدلسازی ترمودینامیکی و آنالیزاگزرژی چرخه ارگانیک رانکین با دریافت کننده خورشیدی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله مدلسازی ترمودینامیکی و آنالیزاگزرژی چرخه ارگانیک رانکین با دریافت کننده خورشیدی :


محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
مصطفی مصطفوی ثانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک
محمد عامری – استاد دانشگاه صنعتی آب و برق
رامبد کاویانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:
دراین مقاله به بررسی عوامل محیطی موثربرکارایی چرخه ارگانیک رانکین به همراه دریافت کننده خورشیدی از نوع سهموی خطی پرداخته شده است با توجه به این نکته که عملکرد دریافت کننده نقش مهمی درکارایی کل مجموعه ی نیروگاه خورشیدی دارد باید میزان اتلافات حرارتی درآن به حداقل برسد از طرف دیگر میزان اتلاف حرارتی براتلافات اگزرژی نیز موثر بوده و حداقل کردن اتلافات حرارتی منجر به کاهش اتلافات اگزرژی نیز خواهد شد بنابراین شناخت عواملی که به بهود بازده قانون اول و دوم ترمودینامیک کمک می کند ضروری است و دراین راستاست که باید عوامل مختلف محیطی نظیر سرعت وزش باد درمحیط شدت تابش خورشید زاویه تابش خورشید دبی سیال حامل حرارت دمای محیط دردریافت کننده و همچنین نوع سیال خشک درچرخه ارگانیک رانکین مورد بررسی قراربگیرد بدین منظور مدل انرژی و اگزرژی چرخه ارگانیک رانکین با محرک اولیه دریافت کننده خورشید در محیط نرم افزار ای ای اس توسعه داده شده است. نتایج نشان میدهد که بیشترین مقدار بازگشت ناپذیری دراواپراتور و دریافت کننده اتفاق می افتد.

لینک کمکی