دانلود فایل مقاله ارزیابی و بررسی چگونگی نحوه ی تاثیرات مدیریت تقاضای منابع آب درکشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله ارزیابی و بررسی چگونگی نحوه ی تاثیرات مدیریت تقاضای منابع آب درکشور :


محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی
تعداد صفحات:17
نویسنده(ها):
مرتضی فرامرز – کارشناسی معماری

چکیده:
کمبود آب درایران یکی از عوامل محدود کننده اصلی توسعه فعالیت های اقتصادی دردهه های اینده به شمار میرود متاسفانه درکشور ما هنوز استفاده مطلوب از آب به شکل یک فرهنگ جایگاه خاص خورد را پیدا نکرده است به همین جهت دستیابی به تعادل نسبی درزمینه عرضه و مصرف آب یک اصل اساسی و ضروری است که این مهم جز با ایجاد یک نظام جامع مدیریت آب میسر نیست مجموعه اقداماتی که تاکنون درکشور درارتباط با تامین آب کشاورزی شهری و صنعتی انجام شده عمدتا درزمینه مدیریت تولید و عرضه بوده است و کمتر توجهی به مدیریت مصرف گردیده است درنگرش جدید جهانی آب کالایی اقتصادی اجتماعی و بهعنوان نیاز اولیه انسان محسوب میشود هرچند آب یکی ازمنابع تجدید شونده به شمار می رود اما مقدار آن محدود است با توجه به رشدجمعیت گسترش صنعت بالا رفتن سطح بهداشت و رفاه عمومی سرانه منابع تجدید شونده رو به کاهش می باشد دراین مقاله ضمن طرح و بیان اهمیت موضوع مدیریت تقاضا و صرفه جویی آب دربخشهای شهری کشاورزی و صنعتی به الگوی مصرف و تلفات آب شهری عوامل موثر برکاهش تقاضای آب شهری و وضعیت مصرف آب دربخش کشاورزی و صنعت پرداخته شده و سپس به گوشه ای از مطالعات و اقدامات انجام شده درکاهش تلفات دراین بخشها اشاره خواهد شد

لینک کمکی