دانلود فایل مقاله ارزیابی و مقایسه روابط محاسبه آبشستگی ناشی از جتهای افقی درپایین دست سازه های هیدرولیکی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله ارزیابی و مقایسه روابط محاسبه آبشستگی ناشی از جتهای افقی درپایین دست سازه های هیدرولیکی :تعداد صفحات:10
چکیده:
بحث آبشستگی هرچند قدمتی طولانی درعلم هیدولیک داردلیکن به دلیل شرایط و پیچیدگی های خاص آن و همچنین بهدلیل نبودن رابطه ای مناسب که بتواند پاسخگوی تمامی شرایط باشد همچنان مورد توجه خاص محققین علم هیدرولیک و مهندسی رودخانه است سازه های هیدرولیکی که بهصورت مانعی دربرابر جریان قرارمیگیرند الگوی و جریان درنزدیکی خود را تغییر میدهند و بصورت موضعی باعث آبشستگی دراین محدوده می شود جههت های افقی معمولا درپایین دست دریچه ها یا پایین دست کالورت ها استفاده می شود با توجه به عرض جت در مقایسه با عرض جریان درپایاب جت ها را میتوان به صورت جتهای دو بعدیو سه بعدی تقسیم بندی نمود درجت های دو بعدی جت توسعه عرضی ندارد یا عرض جت خروجی برابر عرض جریان درپایین دست سازه است دراین مقاله ابتدا روابط مختلف محاسبه عمق آبشستگی و توزیع زمانی آن ارایه کرده و سپس به مقایسه آن ها خواهیم پرداخت

لینک کمکی