دانلود فایل مقاله استفاده از هوش مصنوعی دربرآورد رابطه بین دبی و اشل دریک رودخانه مطالعه موردی رودخانه قره سو واقع در استان اردبیل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله استفاده از هوش مصنوعی دربرآورد رابطه بین دبی و اشل دریک رودخانه مطالعه موردی رودخانه قره سو واقع در استان اردبیل :


محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
خسرو نظام خیاوی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مشکین شهر
فرید معتمدی خیاوی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب
عبدالرحمن معلمی خیاوی – عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد مشکین شهر

چکیده:
اندازه گیری دائمی دبی رودخانه ها درایستگاه های هیدرومتری درواقع سیلابی غالبا پرهزینه و مشکل می باشد بدین منظور جهت مدلسازی رابطه دبی ـ اشل مدلهای ریاضی و هوشمند متعددی توسعه یافته و مورد استفاده قرارمیگیرد امروزه استفاده از روش های هوش مصنوعی نظیر شبکه های عصبی مصنوعی بسیار رواج یافته است رودخانه قره سو دراستان اردبیل از جمله رودخانه هایی است که هرساله با سیلهای خود خسارت هایی را به وجود می آورد آگاهی از مقدار دبی سیل درنقاط بالا دست برای اقدامات مدیریتی درپایین دست لازم و ضروری است دراین تحقیق با استفاده از نتایج اندازه گیری مستقیم دبی رودخانه قره سو درایستگاه دوست بیگلو درطی دوره آماری 30 سال رابطه دبی ـ اشل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی استخراج گردیده و مورد مطالعه قرارگرفته است.

لینک کمکی