دانلود فایل مقاله بررسی مکانیسم بدام افتادن نفت در مدل snap-off

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی مکانیسم بدام افتادن نفت در مدل snap-off :تعداد صفحات: 1
چکیده:
هنگام مطالعه جریان سیال در محیطهای متخلخل, مدل snap-off یکی از مهمترین مکانیسم های به دام افتادن در محیط متخلخل واقعی می باشد. بطوریکه حدود 80 درصد از بدام افتادگی فاز غیر ترکننده ناشی از این پدیده می باشد. در این مدل حفرات بصورت لوله های با قطر های متفاوت اند. با کاهش نسبت قطر حفره به قطر گلوگاه فاز ترکننده می تواند بطور موثر نفت را به صورت شبه پیستونی جابه جا کند. ولی در نسبتهای قطر بالای کانال, گرادیان بالای فشار مویینگی در فاز غیر ترکننده که در فاز پیوسته ترکننده است به وجود می آید. بنابرین فاز غیر ترکننده بطور موضعی عقب نشینی کرده و سیال ترکننده از اطراف آن عبور کرده و پدیده snap-off رخ می دهد. در این مقاله به بررسی این مدل بدام افتادن می پردازد و نیروهای وارده بر حفره را در حضور سیال دیگر نظیر فاز گاز مورد بررسی قرار می دهد و نشان می دهد که در صورت وجود فاز سوم محاسبات پیچیده و میزان نیروی لازم برای جلوگیری از بدام افتادن فاز نفت بیشتر می شود. که با دانستن و درک این نیروها, راهکارهای پویایی و استخراج قطرات بدام افتاده آسان تر می شود.

لینک کمکی