دانلود فایل مقاله افت ناشی از انشعاب جریان برروی سرریزجانبی مستطیلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله افت ناشی از انشعاب جریان برروی سرریزجانبی مستطیلی :


محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
حمیده فلاحی – کارشناس ارشد عمران
محمدرضا جلیلی قاضی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهیدعباسپور
ابراهیم جباری – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:
سرریزهای جانبی از جمله سازه های هیدرولیکی هستند که می توانند به منظور کنترل و تقسیم دبی درجریانهای سیلابی و با سرعت بالا به کارگرفته شوند جریان فوق بحرانی برروی سرریزهای جانبی نوعی از جریان متغیر مکانی درحالت کاهش دبی می باشد با توجه به بکارگیری سرریزهای جانبی درانتقال و کنترل دبی درجریان های سیالی و مقادیر قابل توجه سرعت وقوع جریان فوق بحرانی برروی سرریزجانبی بسیار محتمل است بنابراین در این مقاله جریان فوق بحرانی برروی سرریز مورد بررسی قرارگرفته است از جمله مسائلی مههمی که تحلیل سرریزهای جانبی در جریان فوق بحرانی با مشکل مواجه می کند تعیین میزان افت انرژی درطول سرریز می باشد درمقاله حاضر با استفاده از نتایج بیش از 90 آزمایش انجام شده در جریان فوق بحرانی افت ناشی از انشعاب جریان فوق بحرانی در طول سرریز جانبی مورد مطالعه قرارگرفته است با استفاده از داده های آزمایشگاهی تغییرات انرژی مخصوص درطول سرریز مورد بررسی قرارگرفته است با درنظر گرفتن حجم کنترل درطول سرریز و نوشتن معادله انرژی رابطه ای جدید برای ضریب افت ناشی از انشعاب جریان درطول سرریز ارایه شده است تحلیل ابعادی نشان داد که ضریب افت انشعابی تابعی از مشخصات هندسی سرریز و مشخصات هیدرولیکی جریان درکانال اصلی می باشد.

لینک کمکی