دانلود فایل مقاله برآورد حدود بحرانی عناصر ریز مغذی در اراضی تحت کشت گندم آبی استان قزوین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله برآورد حدود بحرانی عناصر ریز مغذی در اراضی تحت کشت گندم آبی استان قزوین :


محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
جعفر شهابی فر – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده:
تولید محصول سالم با استفاده از آزمون خاک و توصیه کودی بر اساس نیاز واقعی گیاه راهکار اصلی و اساسی برای تولیداین نوع محصولات است. در این راستا تعیین حد بحرانی عناصر غذایی در خاک به روش های متداول از جمله روشتصویری کیت- نلسون برای آگاهی دقیق از وضیت کمی عنصر غذایی ضروری خاک به عنوان قدم اول محسوب می گردد.بدین منظور آزمایشی در سطح مزارع گندم آبی استان قزوین با اعمال تیمارهای کودی حاوی عناصر ریز مغذی با تیمارهای NPK+Zn+Mn+Cu +Mg NPK+Mg +Mn+Cu, NPK+Zn+Mn+Cu + Fe+B , NPK+B , NPK+Cu , NPK+Mg , NPK+Mn , NPK+Zn , NPK+Fe , NPK و به صورت بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در هر قطعه اجرا شد. مقادیر حدود بحرانی عناصر ضروری در خاکهای اراضی تحت کشت گندم با استفاده از روش تصویری کیت – نلسون : آهن : 5/4 میلی گرم بر کیلوگرم خاک , روی: 0/7 میلی گرم بر کیلوگرم خاک, مس: 0/78 میلی گرم بر کیلوگرم خاک , منگنز 4 میلی گرم بر کیلوگرم خاک و بور 0/5 میلی گرم بر کیلوگرم خاک بود.

لینک کمکی