دانلود فایل مقاله T.laevis وضعیت سلامت مزارع تولید بذر گندم استان سمنان نسبت به پاتوژن بذرزاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله T.laevis وضعیت سلامت مزارع تولید بذر گندم استان سمنان نسبت به پاتوژن بذرزاد :


محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
مجید هراتی – کارشناس مسئول واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان- شاهرود
شهلا هاشمی فشارکی – کارشناسان آزمایشگاه سلامت بذر و نهال , موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال – کرج
صمدالله کرمی – کارشناس بازرس مزارع بذری, موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال – کرج
سعید اسروش – کارشناس مسئول غلات , موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال – کرج

چکیده:
گندم یکی از محصولات راهبردی و اساسی کشور است. بیماریهای بذرزاد از عواملی هستند که سلامت مزرعه را تحت تاثیر قرار داده و باعث کاهش محصول می گردند. خاک آلوده به عوامل بیماریزا یکی دیگر از منابع آلودگی میباشد. به منظور بررسی وضعیت سلامت مزارع تولید بذر, 91 نمونه های بذر طبقه گواهی شده ارقام تجاری پیشتاز, الوند و کویر استان سمنان از مناطق مختلف شهرستانهای گرمسار, بیارجمند, شاهرود و سمنان بر اساس ضوابط و مقررات جمع آوری گردید و مطابق با دستورالعمل انجمن بینالملل بذر, آزمون شستشو با توزین 100 گرم بذر, اضافه نمودن آب, همزدن و سانتریفیوژ و نهایتا مشاهده اسپور سیاهک پنهان گندم در سوسپانسیون در زیر میکروسکوپ نوری و ثبت نتایج انجام گردید. نتایج بیان کننده آلودگی تمامی مزارع تولید بذر بود. در بین مطالعات انجام گرفته در دو مرحله قبل ودر سالهای 1388 و 1389 با سال 1391 هیچ تفاوت معنی داری در ب ین مزارع مناطق مختلف تولید بذر وجود نداشت و نشان دهنده وجود آلودگی عمومی در تمام مزارع بود. ولی با توجه به ضرورت وجود 50 و 100 عدد اسپور عامل بیماری بر روی هر بذر بترتیب برای ایجاد بیماری در ارقام حساس بدون ضدعفونی و در ارقام حساس با ضدعفونی میتوان گفت که مزارع از سلامت نسبی برخوردار هستند ولی رعایت موازین بهداشتی, انتخاب زمین سالم, ضد عفونی بذر با سموم شیمیایی و غیره الزامی است.

لینک کمکی