دانلود فایل مقاله بررسی اثر محرکهای رشد تجاری روی اجزای عملکرد وعملکرد دو هیبرید ذرت علوفه ای

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثر محرکهای رشد تجاری روی اجزای عملکرد وعملکرد دو هیبرید ذرت علوفه ای :


محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
محمدرضا توکلو – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
علی مرجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
ثمانه صابری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده:
به منظور بررسی تاثیرمحرک های رشدی روی عملکرد,اجزای عملکرد روی دو گروه هیبرید ذرت علوفه ای ازمایشی به روش اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با دو گروه رسیدگی مختلف هیبریدهای ذرت علوفه ای درسه تکراردر مزرعه ازمایشی دانشگاه ازاد بجنورد در سال 1389 , به اجرا در آمد.تیمار های ازمایشی شامل ارقام(پلات اصلی) و کودها (پلات فرعی) و سطوح کودی (فاکتوریل) بودند و نتایج نشان دادند که اثرات کاربرد دو محرک رشدی کلپاک و ووکوزیم روی صفات مورفولوژیکی مثبت بوده به طوری که بیشترین ارتفاع ساقه مربوط به رقم 704, همزمان با مصرف 4لیتر در هکتار از کود کلپاک و 0/6 لیتر در هکتار کود ووکوزیم می باشدوبیشترین وزن ساقه مربوط به رقم 704 ,همزمان با مصرف 0/6 لیتر در هکتار کود ووکوزیم و عدم مصرف کلپاک بود.نتایج بررسی عملکرد نشان داد که بیشترین عملکرد مربوط به رقم 704 وکمترین عملکرد مربوط به رقم 500 می باشد.به طور کلی می توان گفت رقم 704 از نظر صفات مورفولوژیکی برتری داشته است.

لینک کمکی