دانلود فایل مقاله بررسی اثر کود آلی ( ورمی کمپوست ) بر عملکرد و اجزای کنجد (.Sesamum indicum L)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثر کود آلی ( ورمی کمپوست ) بر عملکرد و اجزای کنجد (.Sesamum indicum L) :


محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
زهرا نبی پور – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد فیروزآباد
مهدی زارع – عضو هیئت علمی گروه زراعت دانشگاه آزاد واحد فیروزآباد
فرود بذرافشان – عضو هیئت علمی گروه زراعت دانشگاه آزاد واحد فیروزآباد

چکیده:
در حال حاضر رویکرد به سمت کشاورزی پایدار در حال افزایش می باشد و استفاده از کودهای آلی در پرورش محصولات زراعی, باغی و گیاهان دارویی یکی از جنبه های کشاورزی ارگانیک می باشد. کود های آلی از قبیل ورمی کمپوست نه تنها باعث افزایش شاخص های رشد گیاه می شود, بلکه بر جمعیت میکرو ارگانیزم خاک تأثیر چشمگیری دارد. به منظور بررسی تاثیر کود ورمی کمپوست بر شاخص های رشد گیاه کنجد آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کاهش تصادفی با 3 تکرار در تابستان 1391 در دانشگاه آزاد واحد فیروزآباد انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل 0, 10 تن ورمی کمپوست بود. نتایج نشان داد که افزودن ورمی کمپوست به بستر بر شاخص های رشد از قبیل وزن تر و خشک برگ, وزن خشک ساقه و بیوماس کل گیاه تأثیر معنی داری در سطح احتمال (p<0/05) بیشترین مقدار برای صفات ذکر شده در تیمار 10 تن در هکتار ورمی کمپوست حاصل شد. در حالی که کمترین میزان عملکرد مربوط به تیمار عدم کاربرد ورمی کمپوست بود.

لینک کمکی