دانلود فایل مقاله بررسی تغییرات مساحت و محیط بذور نخود طی جوانه زنی تحت تنش شوری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی تغییرات مساحت و محیط بذور نخود طی جوانه زنی تحت تنش شوری :


محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
رسول اصغری زکریا – دانشگاه محقق اردبیلی, دانشکده کشاورزی
فائزه بلالی – دانشگاه محقق اردبیلی, دانشکده کشاورزی
رئوف سیدشریفی – دانشگاه محقق اردبیلی, دانشکده کشاورزی
محمد صدقی – دانشگاه محقق اردبیلی, دانشکده کشاورزی

چکیده:
در این تحقیق تغییرات اندازه و محیط بذور نخود تیپ دسی طی جوانهزنی تحت شرایط شوری با استفاده از تکنیک آنالیزتصویری بر پایه طرح کاملاً تصادفی در چهار سطح شوری صفر, 50, 100 و 150 میلی مولار نمک طعام (NaCl) در سال 1389 در دانشگاه محقق اردبیلی مطالعه شد. عکسبرداری از مراحل جذب آب, جوانهزنی و رشد گیاهچه ای به وسیله دوربین متصل به کامپیوتر تا 78 ساعت پس از شروع آزمایش هر دو ساعت یکبار انجام گرفت. آنالیز تصاویر توسط نرم افزار ImageJ انجام و مساحت, محیط بذر و طول ریشه چه و ساقه چه طی زمان جذب آب اندازه گیری گردید و تغییرات آنها در طول زمان به صورتمنحنی های رگرسیونی رسم شد. نتایج نشان داد که با افزایش سطوح شوری طول مرحله دوم از فرآیند جذب آب و آبنوشی بذربیشتر از طول مرحله اول افزایش می یابد و جوانه زنی و ظهور ریشه چه و ساقه چه به تعویق می افتد.

لینک کمکی