دانلود فایل مقاله القا کالوس در شرایط کشت درون شیشه ای (in vitro)گیاه دارویی به لیمو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله القا کالوس در شرایط کشت درون شیشه ای (in vitro)گیاه دارویی به لیمو :


محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
حجت طاهری عزیز آبادی – دانشجوی کارشناسی راشد بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نادعلی باقری – استادیار و استاد گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نادعلی بابائیان جلودار – استادیار و استاد گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:
جنس Lippia درای بیش از 200 گونه است که در این بین گونه Lippia citriodora L. دارای ارزش بالای دارویی می باشد و تکثیر سریع و گسترده آن به روش های نوین جهت گسترش سطح زیر کشت از ارزش بالایی برخوردار است . در این مطالعه تاثیر 2 نوع هورمون (6 بنزیل آمینوپورین (BAP) و 2 و 4 – دی کلروفنوکسی استیک اسید (2, 4-D) در محیط کشت MS روی کالوس دهی گیاه به لیمو مورد بررسی قرار گرفت . ریز نمونه ها از ساقه و برگ گیاه به لیمو تهیه شد و هورمونهای مورد استفاده هر کدام د ر3 سطح و بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب کاملا تصادفی با 3 تکرار بررسی گردید . نتایج نشان داد تیمار هورمونی 2, 4-D به میزان 2/5 میلی گرم در لیتر و تیمار هومرونی BAP به میزان 1 میلی گرم در لیتر در ریزنمونه ها برگ و ساقه بالاترین مقداد کالوس دهی ( به ترتیب 64/76 و 80/66 درصد ) را دارند . تیمار هورمونی حاوی BAP به میزن 1 میلیگرم در لیتر و 2, 4-D به میزان 2/5 میلی گرم در لیتر نیز به عنوا بهترین تیمار افزایش وزن تر کالوس برای هر دو نوع ریز نمونه برگ و ساقه معرفی شد ( به ترتیب 1/821 و 0806 گرم ) .

لینک کمکی