دانلود فایل مقاله نقش نور درطراحی داخلی مدارس ابتدایی اصفهان دردهه اخیر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله نقش نور درطراحی داخلی مدارس ابتدایی اصفهان دردهه اخیر :تعداد صفحات:13
چکیده:
این مقاله در صدد آن است که رابطه متغیر فیزیکی نور را در فضاهای آموزشی بر پیشرفت دانش آموزان بررسی کند. به همین منظور روش های بهینه دستیابی به نور طبیعی و مصنوعی در فضای آموزشی را در فعالیت های جاری این نوع فضاها را بررسی و سپس روش کاربرد نور طبیعی و مصنوعی که از شاخص های مهم عملکردی در معماریمحسوب می شوند را تحلیل می کند. در بخش دیگر این مقاله نکته های مربوط به راه های تلفیق نور طبیعی و مصنوعی برای ارتقا کارآیی و بهره وری بیشتر از فضاهای آموزشی ارائه می گردد .برخورداری معلمان و دانش آموزان از فضاهایی با کیفیت فیزیکی مطلوب یکی از راه های موثر بهره وری بیشتر از سرمایه های انسانی و مادی می باشد.از جمله فعالیت هایی که در این مقاله در ارتباط نورو سیستم روشنایی مورد بحث قرار می گیرد در محدوده خواندن و نوشتن و محیط های کارگاهی و آزمایشگاهی موجود در مدارس می باشد.با توجه به فرضیه هایی چون میزان تاثیر نور بر یادگیری دانش آموزان و آرامش روحی و روانی آنهاست در این مقاله روش تفسیری تحلیلی توانسته است تا حد زیادی معایب و مزایای نورپردازی در کلاس درس را بررسی و نسبت به رفع معایب راه حل های موثری را پیشنهاد دهد. در پایان مقاله استاندارد های مربوط به انواع نورها ارائه گردیده و همچنین راه کارهای استفاده از مناظر و دید های مطلوب و کنترل نور بوسیله تبیین ابعاد و اندازه های بازشوها و نورگیرها و پرده ها و پوشش های مختلف و نحوه کنترل و هدایت نور فضاهای آموزشی پانصد دانش آموز و معلم مقطع ابتدایی اصفهان بررسی می گردد.

لینک کمکی