دانلود فایل مقاله بررسی تغییرات شاخصهای کیفی رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی تغییرات شاخصهای کیفی رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز :


محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
بشری بنی طرف زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آلودگیهای محیط زیست دانشگاه آزاد میبد

چکیده:
رودخانه ها به عنوان مهمترین منابع تامین و انتقال آب مصرفی بخش های صنعت, کشاورزی و شهری ازاهمیت خاصی برخوردار بوده و به علت اینکه از بسترها و مناطق مختلفی می گذرند, نوسانات کیفی زیادی دارند.شاخص های کیفی آب ابزاری مناسب و ساده برای تعیین وضعیت و شرایط کیفی آب می باشند که همانند هر ابزاردیگری جهت استفاده ابتدا نیاز به آگاهی از اصول و مبانی اولیه و ویژگیهای ساختاری آن می باشد تا بتوانبهترین بهره را تحت چنین آگاهی از این ابزار مدیریتی قوی برد. براساس شرح خدمات و اهداف پژوهش در ابتدامحدوده مطالعاتی مورد نظر با توجه به مطالعات انجام شده ,اهمیت موضوع و شرایط منطقه مشخص گردید. اینمحدوده مسیری از رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز می باشد. در این مطالعه از سوابق و منابع اطلاعاتیموجود در آزمایشگاه سازمان آب و فاضلاب اهواز استفاده شد. بررسی ها بر روی تصفیه خانه شماره 2 در قسمتورودی شهر, تصفیه خانه شماره 3 در مرکز شهر و تصفیه خانه شماره 5 در قسمت خروجی شهر انجام گردید و در ایستگاه های مذکور شاخص های کیفی TOC , TDS, COD در فاصله زمانی مهر 89 لغایت شهریور 90 اندازه گیری شده اند و نهایتاً تغییر هر یک از سه شاخص کیفی در طی فصول مختلف و نیز طول رودخانه بررسی گردید. نتایجنشان داد در خروجی شهر میزان بار آلودگی تشدید یافته است.

لینک کمکی