دانلود فایل مقاله القا پلی پلوئیدی درون شیشه ای در بنفشه افریقایی (Saintpaulia ionantha Wendl.) با استفاده از کلشی سین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله القا پلی پلوئیدی درون شیشه ای در بنفشه افریقایی (Saintpaulia ionantha Wendl.) با استفاده از کلشی سین :


محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
اکرم امیری – دانشجوی دکتری باغبانی دانشگاه علوم تحقیقات تهران,
مینا تقی زاده – هیئت علمی گروه علوم باغبانی, دانشکده کشاورزی دانشگاه اراک

چکیده:
بنفشه آفریقایی یک گیاه زینتی مشهور با شکل و رنگ های متنوع است, که به عنوان یک گیاه مدل جهت مطالعات باززایی در شرایط درون شیشه ای مطرح می باشد این تحقیق با هدف القا پلی پلوئیدی در شرایط درون شیشه ای انجام گرفت. گیاهچه های حاصل از کشت درون شیشه ای در مرحله پرآوری تحت تیمار کلشی سین قرار گرفتند. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور غلظت در سه سطح 0/02 , 0/05 و 0/1 درصد و مدت زمان تیمار در سه سطح 18, 24 و 48 ساعت انجام گرفت. مطالعات مورفولوژیک, روزنه ای و فلوسایتو متری جهت تایید سطح پلوئیدی آن ها انجام پذیرفت. گیاهان تتراپلوئید از نظر صفات مورفولوژیک رویشی و زایشی و از نظر پروفیل فلوسایتومتری با نمونه های دیپلوئید متفاوت بودند. نتایج کلی نشان داد که غلظت 0/02 درصد کلشی سین به مدت 24 ساعت بهترین تیمار جهت القا پلوئیدی در گیاه بنفشه آفریقایی می باشد.

لینک کمکی