دانلود فایل مقاله بررسی اثر پرداخت نقدی یارانه ها بر تولید (درآمد) ملی ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثر پرداخت نقدی یارانه ها بر تولید (درآمد) ملی ایران :تعداد صفحات:12
چکیده:
اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و پرداخت نقدی آن با توجه به اثرگذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است. با توجه به اهمیت این تأثیر, مطالعات و بررسی های بیشتر در این حوزه ضروری به نظر میرسد. لذا در این مطالعه سعی شده است تا اثر پرداخت نقدی یارانه ها به عنوان پرداخت انتقالی بر تولید ملی با استفاده از رابطه ضریب فزاینده پرداخت انتقالی بررسی شود. نتایج نشان میدهد که این مبلغ پرداختی در گروه پایین, متوسط و بالای درآمدی به ترتیب منجر به افزایش 1351350, 814450 و 523250 ریالی تولید ملی می شود. با توجه به اینکه این پرداخت, بیشترین تأثیر را بر تولید ملی, در گروه های پایین درآمدی دارد و نیز با توجه به بار سنگین مالی آن بر دولت, توصیه می شود که این مبلغ پرداختی به گروه های درآمدی بالا, کاهش و به صورت هدفمند به گروه های درآمدی پایین اعطا شود.

لینک کمکی