دانلود فایل مقاله بررسی مدیریت نهاده ها بر عملکرد ذرت سوپرسوئیت در اگرواکوسیستم کم نهاده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی مدیریت نهاده ها بر عملکرد ذرت سوپرسوئیت در اگرواکوسیستم کم نهاده :


محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
توحید نورالوندی – باشگاه پژوهشگران جوان, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, البرز, ایران

چکیده:
مشکلات زیست محیطی ناشی از کاربرد کودهای شیمیایی, انرژی و هزینه های تولید و مصرف آنها و اثرات سوئی که بر چرخههای زیستی و خود پایداری بوم نظام های زراعی دارند از یک سو و مسئله تامین غذای کافی با کیفیت مناسب برای جمعیتروز افزون جهان از دیگر سو, تجدید نظر در روش های افزایش تولید محصولات زراعی را ضروری ساخته است, از این روکاربرد فراورده های زیستی برای تغذیه گیاهان زراعی به عنوان راهکاری بنیادین مد نظر قرار گرفته است. برای این منظورآزمایشی در سال 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بر روی ذرت سوپر سوئیت واریته شیکر به صورت آزمایش اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار شامل کودهای شیمیایی(نیتروژن در فسفر aX) در 4 سطح (25, 50, 75 و 100 درصد میزان توصیه شده),کود حیوانی از نوع گاوی (b) در 2 سطح (عدم استفاده و مصرف 30000 کیلوگرم در هکتار) و ورمی کمپوست (C) در 3 سطح(عدم مصرف,مصرف 10000 کیلوگرم با منشا دامی و مصرف 10000 کیلوگرم با منشا گیاهی) انجام گردید. نتایج این آزمایش نشان داد که اثر متقابل 3 عامل بر عملکرد تر دانه و وزن تر هزار دانه معنی دار نگردید. بیشترین عملکرد تر دانه به میزان 24/12 تن در هکتار در تیماربا مصرف 75 درصدی کود شیمیایی توام با کود دامی و ورمی کمپوست با منشا گیاهی و کمترین آن در تیمار شاهد به دست آمد.براساس این مطالعه می توان با کاهش مصرف کودهای شیمیایی و جایگزینی با کودهای آلی ضمن نیل به کشاورزی پایدار عملکرد مطلوبی نیز به دست آورد.

لینک کمکی