دانلود فایل مقاله بررسی مدیریت پرورش گاوشیری در گاوداری های صنعتی استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی مدیریت پرورش گاوشیری در گاوداری های صنعتی استان مازندران :تعداد صفحات: 1
چکیده:
این تحقیق جهت دستیابی به اطلاعات اولیه در مورد گاوداری های صنعتی استان مازندران و وضعیت پرورش گاو شیری در واحدهای مذکور که قسمت عمده آن را گاو هلشتاین تشکیل می دهد, انجام گرفت. این طرح با استفاده از روش پرسشنامه ای, مراجعه مستقیم و نمونه برداری از خوراک و شیر انجام پذیرفت و اطلاعات تولید مثلی, تغذیه ای,مدیریتی و تولید گرد آوری شد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که متوسط تولید شیر روزانه, طول دوره شیردهی, درصد چربی و طول دوره خشکی به ترتیب 17/81±4/41؛ 32/6±269/3؛ 0/8±3/42 درصد و 8/625±66/1 روز بوده است. هم چنین متوسط سن اولین زایش, فاصله بین دو زایش, تعداد زایش, اولین فحلی پس از زایش, تعداد برگشتی فاصله زایمان, میزان دو قلو زایی, سخت زایی و سقط جنین به ترتیب 1/76±26/61, 1/05±12/72, 1/70±3/45, 27/3±61/3, 0/85±1/8, 3/1, 2/7, 3/5 درصد بوده است. نحوه شیرخوردن گوساله در اغلب واحدها بصورت دستی و تغذیه با سطل یا پستانک بوده که در دو وعده صبح و عصر به اندازه 10 % وزن بدن تغذیه می شدند. متوسط سن شروع مصرف خوراک 6±14 روز و 8% گوساله ها تا سن سه ماهگی تلف می شدند. ترکیب سنی گاوهای شیری استان 32/9% بالای 8 سال, 26 % بین 8-4 سال و 41/1% کوچکتر از 4 سال و ترکیب گله نیز 34/63 درصد گاو شیرده, 23/8 درصد تلیسه, 10/8 درصد گاو خشک 9/79 درصد نر و 20/7 درصد گوساله بودند. ظرفیت واحد های گاوداری استان 65 درصد 50-20 راس, 20 درصد 100-50 راس, 10 درصد 500-100 راس و 5 درصد بالای 500 راس وجود داشتند. از نظر سیستم جایگاه حدود 91/5 درصد گاوداری ها دارای جایگاه نیمه باز, 4/5 درصد بسته و 4 درصد بصورت بسته + نیمه باز بودند.

لینک کمکی