دانلود فایل مقاله استفاده از شرایط تخمیر در بستر جامد برای تولید آنزیم آلفا آمیلاژ با استفاده از باکتریlicheniformisا Bacillus

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله استفاده از شرایط تخمیر در بستر جامد برای تولید آنزیم آلفا آمیلاژ با استفاده از باکتریlicheniformisا Bacillus :تعداد صفحات:6
چکیده:
آمیلازها از مهمترین آنزیم ها در دنیای بیوتکنولوژی هستند و از منابع مختلفی (گیاهان , حیوانات و میکروارگانیزم ها ) بدست می آیند . تولید آنزیم آمیلاز از گروهی از باسیلها از سالها قبل مورد توجه بوده است . هدف از این تحقیق بررسی امکان تولید آلفا آمیلاز از سویه بومی گرما دوست باسیلوس لیکنی فورمیس جداسازی شده از چشمه آبگرم قینرجه تحت شرایط تخمیر در بستر جامد می باشد . تاثیر عوامل مختلف موثر بر رشد و تولید آنزیم از جمله جنس بستر تخمیر , میزان رطوبت بستر و نوع مایع رقیق کننده مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که حداکثر رشد و تولید آنزیم با استفاده از سبوس گندم به عنوان بستر و میزان رطوبت 1: 3 و محیط M2 حاصل می شود .

لینک کمکی