دانلود فایل مقاله برآورد تابع تولید در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله برآورد تابع تولید در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اهواز :تعداد صفحات:16
چکیده:
این مطالعه بر آن است که با تخمین تابع تولید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اهواز یک مدل علمی را در زمینه تخمین تابع تولید در شرکت های پخش فرآورده های نفتی که دارای ویژگی های منحصر به فرد, در زمینه فروش فرآورده های نفتی هستند ارائه نماید. برای برآورد تابع مذکور از داده های سری زمانی تولید, نیروی انسانی, انرژی و سرمایه استفاده گردیده است. عوامل متعددی می تواند بر تصمیم گیری مدیران و صاحبان بنگاه یا در مورد نحوه و مقدار تولید و فروش تاثیر بگذارد, اما مطمئناً بیش از هر چیز دیگر انگیزه حداکثر کردن سود است که بر رفتار آنها تاثیر می گذارد. دراین خصوص پس از برآورد انواع توابع تولید مانند کاب داگلاس, متعالی, ترانسلوگ و ces, مدل کاب داگلاس به عنوان مدل مناسب انتخاب شد. نتایج حاصل از توابع تخمینی نشان می دهد که کشش نهاده های سرمایه, نیروی انسانی وانرژی در بلندمدت به ترتیب برابر 0/87, 0/16, 0/007 می باشند. به همین ترتیب کشش نهاده های مذکور در مدل کوتاه مدت برآوردی به روش انگل گرنجر به ترتیب برابر 0/72, 0/26 و 0/23 می باشند.

لینک کمکی