دانلود فایل مقاله بررسی لیمنولوژیک رودخانه تالار شهرستان قائمشهر استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی لیمنولوژیک رودخانه تالار شهرستان قائمشهر استان مازندران :


محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
مهران مسلمی – دانشگاه آزاد اسلامی,واحد جویبار, گروه کشاورزی , جویبار , ایران- مسئول مکاتبات
امید باوند وندچالی – دانشگاه آزاد اسلامی,واحد جویبار, گروه کشاورزی , جویبار , ایران

چکیده:
لیمنولوژی علم شناسایی آبهای داخلی است.مطالعات لیمنولوژیک آبها سه بخش اصلی و اساسی شامل, مطالعاتشیمیایی, فیزیکی و بیولوژیکی را در بر می گیرد. در این میان مطالعات بیولوژیکی از اهمیت ویژه ای بر خوردار و مکمل مطالعات فیزیکی و شیمیایی بوده و می تواند معقول و منطقی را از اکوسیستم مورد مطالعه ارایه داد.مطالعه حاضر بر روی رودخانه تالار قائمشهر انجام شد. نمونه برداری از آب و کفریان در 12 ماه سال از چهار ایستگاهبر روی رودخانه انجام شد. بیشترین میزان دبی در ماههای مربوط به فصل بهار بوده و همینطور ایستگاههای شماره2و 3 در حد فاصل شهر شیرگاه و قائمشهر دارای بالاترین میزان دبی در ایستگاههای موجود بود.کفریان مورد مشاهده در طول دوره مورد مطالعه عبارتند از: chironomides, Ephemeroptera,Trichoptera, simolidae در کلیه ایستگاهها بالاترین میزان کفریان مربوط به راسته Ephemeroptera, با 37/64 درصد در ایستگاه شماره 1 و در ایستگاه شماره 2 به میزان 43/73 درصد و در ایستگاه شماره 3 به میزان 37/72 37 ودر ایستگاه شماره 4 بوده است.

لینک کمکی