دانلود فایل مقاله استفاده از روش های جدید تجزیه کلاستر برای گروه بندی جمعیت ها در مطالعه تنوع ژنتیکی :مطالعه موردی در بادام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله استفاده از روش های جدید تجزیه کلاستر برای گروه بندی جمعیت ها در مطالعه تنوع ژنتیکی :مطالعه موردی در بادام :


محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
مریم فارسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج گروه زراعت و اصلاح نباتات کرج
مهرشاد زین العابدینی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
علی ایمانی – بخش باغبانی ,موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال
خداداد مصطفوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج گروه زراعت و اصلاح نباتات کرج

چکیده:
بادام با نام علمی (Prunus dulcis L.) یکی از قدیمی ترین محصولات درختان میوه است که بومی مناطق مدیترانه چای می باشد.ایران به علت داشتن شرایط آب و هوایی مناسب,یکی از بزرگترین مراکز تولید کننده واریته های مختلف بادام محسوب می شود بعلاوه ,ایران سومین رتبه را از نظر تولید سالانه بعد از آمریکا و اسپانیا به خود اختصاص داده است.بادام با داشتن خاصیت خودناسازگاری بالا و نیاز به دگرگره افشانی برای تولید بذر,حاوی سطوح بالایی از تنوع ژنتتیکی می باشد.در این تحقیق تنوع ژنتیکی 48 ژنوتیپ امید بخش بادام جمع آوری شده از ایران با استفاده از تکنیک AFLP نشاندار با فلورسنت و 10 آغازگر SSR در واکنش زنجیرهای پلیمراز بررسی شد.5 جفت نشانگر AFLP از بین 25 ترکیب,الگوی باندی واضحی را نشان دادند.با توجه به نتایج به دست آمده,میزان چند شکلی بالایی در ژنوتیپ های بادام مشاهده شد.به منظور گروه بندی و تفسیر روابط ژنتیکی از روش آماری RB با استفاده از نرم افزار های gCluto v. 1.0 و R 2.12.1 استفاده شد.بیشترین تفاوت درون جمعیتی متعلق به جمعیت شاهرود می باشد.همچنین نتایج اینتحقیق نشون داد ارقام ایرانی دارای قرابت ژنتیکی با ارقام آمریکایی و اسپانیایی می باشد.با مشاهده دندروگرام 10 آغازگر SSR حاصل از نرم افزار SplitsTree 4 ,ژنوتیپ های بادام به خوبی در 6 گروه تفکیک و گروه بندی شدند .همانند کلاستر روش AFLP در این کلاستر هم قرابت ژنتیکی نزدیکی بین ارقام اروپایی و ایرانی مشاهده شده است در این روش اکثر ارقام ایرانی هم گروه با ارقام ایتالیایی و آمریکایی و اسپانیایی می باشند که به دلیل یکسان بودن والد هاست زیرا برخی از ارقام اروپایی دارای والد ایرانی می باشند.

لینک کمکی