دانلود فایل مقاله باورها و نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله باورها و نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی :تعداد صفحات:20
چکیده:
یکی از موضوعات کلیدی در پژوهش های بازاریابی و رفتار مصرف کننده, شناسایی و بررسی باور و نگرش مصرف کننتدگان نسبت به تبلیغات است. با در نظر گرفتن رشد استفاده از اینترنت, تبلیغات اینترنتی می تواند رسانه بهینه ای برای تبلیغ محصولات و خدمات شرکت ها به شمار رود. بنابراین شناخت باورها و نگرش افراد نسبت به تبلیغات اینترنتی حائز اهمیت می باشد.این پژوهش از نظر هدف, کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی _پیمایشی است. با استفاده از پرسشنامه ای تلفیقی برگرفته از پژوهش های پیشین, باورها و نگرش مصرف کننتدگان نسبت به تبلیغات اینترنتی مورد برسی قرار گرفته و برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از آزمون تی استیودنت و کای مربع و ضریب همبستگی استفاده شده است. در این پژوهش ابتدا به شناسایی باورهای مصرف کنندگان درباره تبلیغات اینترنتی پرداخته و سپس تاثیر این باورها بر نگرش نسبت به تبلیغات اینترنتی مورد بررسی قرار داده شده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که نگرش کلی مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی منفی است و باورهای حاوی اطلاعات بودن, سرگرم کننده بودن, اقتصادی بودن, باورکردنی بودن و حاوی نقش و تصویر اجتماعی بودن تبلیغات اینترنتی تاثیر مثبتی بر نگرش نسبت به تبلیغات اینترنتی می گذارد. البته علاوه بر باورهایی که در پژوهش های پیشین ذکر شده است, در این پژوهش به بررسی مذهبی بودن تبلیغات اینترنتی و تاثیر آن بر نگرش نسبت به تبلیغات اینترنتی پرداخته شده است.

لینک کمکی