دانلود فایل مقاله استفاده از روش PCR برای مطالعه تنوع آللی جایگاه ژنی Glu-B1 در ارقام گندم نان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله استفاده از روش PCR برای مطالعه تنوع آللی جایگاه ژنی Glu-B1 در ارقام گندم نان :


محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
سمیه پهلوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه بیرجند
علی ایزانلو – اعضا هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بیرجند
سهیل پارسا – اعضا هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بیرجند

چکیده:
کیفیت پخت نان گندم همبستگی زیادی با نوع و میزان پروتئین های گلوتن خصوصا زیر واحد های گلوتنین با وزن مولکولی بالا که توسط ژن های موجود در مکان ژنی GLU-1 کدگذاری می شوند دارد. روش واکنش زنجیرهای پلیمراز چندگانه به منظور شناسایی ترکیبات آللی گلوتنین های با وزن مولکولی بالا درمکان GLU-1 ( GLU-A1, GLU-B1, GLU-D1 در ژنوتیپ های گندم معمولی توسعه یافته است. هدف از این مطالعه توسعه و سپس بهره برداری از آنالیز PCR چندگانه برای شناسایی ژنوتیپ های گندم حاوی گلوتنین های با وزن مولکولی بالا درمکان GLU-1 GLU-B1 می باشد. شناسایی سریع مارکرهای مولکولی ازآلل های GLU-1 توسط PCR چندگانه می تواند جایگزین مناسبی به عنوان یک روش جداسازی استاندارد برای انتخاب ژنوتیپ های گندم با کیفیت پخت نان خوب باشد.

لینک کمکی