دانلود فایل مقاله استفاده از روش استخراج اسید نوکلئیک به منظور ردیابی و تشخیص ویروس تریستزای مرکبات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله استفاده از روش استخراج اسید نوکلئیک به منظور ردیابی و تشخیص ویروس تریستزای مرکبات :


محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
تعداد صفحات:4
نویسنده(ها):
بنت الهدی بحری – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد واحد ملکان
سیدمهدی بنی هاشمیان – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات مرکبات کشور, رامسر
داود کولیوند – عضو هیات علمی دانشگاه ازاد واحد ملکان
امید رادمند – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی دانشگاه گیلان

چکیده:
ویروس تریستزای مرکبات از مهترین عوامل ویروسی بیماریزای مرکبات می باشد که دارای پراکندگی گسترده ی جهانی است . برنامه های سالم سازی و قرنطینه گیاهی نیازمند روش های کاربردی, حساس, ارزان و سریع به منظور شناسنایی و تشخیص عوامل بیماری زا است . در این تحقیق کارایی روش ساده استخراج RNA کل ردیابی ویروس ترستزای مرکبات با RT-PCRدو مرحله ای مورد بررسی قرار گرفت . بر این اساس اسید نوکلئیک حاصل از روش های SDS استات پتاسیم (Pallas,)et al., 1998 کیت مبتنی بر ترکیبات فنلی دنا زیست و کیت (Qiagen) Rneasy plant mini kit مورد استفاده قرار گرفت . با توجه به کارایی , کم هزینه بودن وعدم دخالت ترکیبات پرخطر فنلی طی مراحل استخراج در روش SDS استات پتاسیم, این روش جهت شناسایی و تشخیص ویروس با RT-PCR توصیه می گردد .

لینک کمکی