دانلود فایل مقاله استفاده از تکنیک Capture cDNA-AFLP در پاسخ گیاه آلوروپوس لیتورالیس به تنش اسمزی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله استفاده از تکنیک Capture cDNA-AFLP در پاسخ گیاه آلوروپوس لیتورالیس به تنش اسمزی :


محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
سیده فرزانه فاطمی – پژوهشکده ژنتیک وزیست فناوری کشاورزی طبرستان, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
قربانعلی نعمت زاده – پژوهشکده ژنتیک وزیست فناوری کشاورزی طبرستان, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حسین عسکری – گروه بیوتکنولوژی کشاورزی, دانشکده مهندسی انرژی و فناوری های نوین, دانشگاه شهید بهشتی, تهران
سید حمیدرضا هاشمی – پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان ,دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:
اcDNA-AFLP تکنیک بسیار قدرتمندی است که بطور گسترده از آن برای آنالیز بیان ژن استفاده شده و روشی برای انگشت نگاری RNA است که پروتوکل استانداردAFLP را روی الگوی cDNA بکار می برد. مطالعه الگوهای بیان ژن های درگیر در پاسخ گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis که جزو مقاوم ترین گیاهان به تنش شوری می باشد, می تواند اهمیت زیادی داشته باشد. برای این هدف, آنالیز ترانسکریپتوم با استفاده از تکنیک cDNA-AFLP تغییر یافته به منظور شناسایی و دست یابی به ژن های درگیر در تحمل به تنش اسمزی دراین تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. روش هایی که تاکنون برای انجام این تکنیک مورد استفاده قرارمی گرفت برپایه الگوهای مکرری از رونوشت ها استوار بود که سبب افزایش حجم تکراری رونوشت ها می گشت. در حالیکه در این تکنیک انجام شده حجم تکراری رونوشت ها به طور چشمگیری کاهش یافت به طوری که از هر رونوشت یک نماینده از لحاظ کیفی در دسترس قرار می گیرد که تحت عنوان روش capture cDNA AFLP در پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان توسعه یافت.

لینک کمکی