دانلود فایل مقاله بررسی کاربردی بسته بندیهای ضد میکروبی در صنایع غذایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی کاربردی بسته بندیهای ضد میکروبی در صنایع غذایی :تعداد صفحات: 1
چکیده:
بسته بندی ضد میکروبی یک نوع بسته بندی فعال است که تاثیر بسزایی بر کاهش بیماریزایی مواد غذایی و افزایش طول ماندگاری مواد غذایی و حفظ ترکیبات مفید مواد غذایی دارد.عملکرد و نقش اصلی این نوع بسته بندی براساس آزاد سازی مواد ضد میکروبی به داخل فراوردهای غذایی در طول زمان است که باعث ایجاد غلظت ثابتی از مواد ضد میکروبی در طول زمان در بسته بندی می شود.موفق ترین نوع بسته بندی های ضد میکروبی,افزودن بسته های کوچک حاوی مواد ضد میکروبی است که به سه فرم غالب وجود دارند که عبارتنداز:جاذب اکسیژن ,جاذب رطوبت و مولد بخار اتانول. استفاده از جاذب اکسیژن و رطوبت کاربرد زیادی در محصولات نانوایی , صنایع ماکارونی و بسته بندی گوشت به منظور جلوگیری از چگالش آب و اکسیداسیون دارند. برخی از پلیمرهایی که در فیلم ها و پوشش های این نوع بسته بندی ها استفاده می شوند,بصورت ذاتی خاصیت ضد میکروبی دارند؛به طور مثال: پلیمرهای کاتیونی مانند کیتوزان و پلی- L – لیزین که باعث بالا رفتن خاصیت چسبندگی سلول می شوند و یا آمین هایی با بار منفی که بر روی غشای سلویی باعث نشست ترکیبات به داخل سلول می شوند.

لینک کمکی