دانلود فایل مقاله استفاده از باکتری های احیا کننده سولفات در حذف فلزات سنگین پساب حاصل از فرایند آبکاری فلزات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله استفاده از باکتری های احیا کننده سولفات در حذف فلزات سنگین پساب حاصل از فرایند آبکاری فلزات :


محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
طاهره نجیب – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک)
عباس فرازمند – استادیارسازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران- پژوهشکده بیوتکنولوژی
بهرام ناصر نژاد – استاددانشگاه صنعتی امیر کبیر(پلی تکنیک)
سید محمد حیدریان – استادیار سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران- پژوهشکده بیوتکنولوژی

چکیده:
در کشورما با گسترش فعالیت های صنعتی, واحدهای آبکاری نیز افزایش زیادی یافته است. براساس بررسی های به عمل آمده در حدود 5000 واحدآبکاری در کشور فعالیت دارند که پساب های صنعتی حاوی فلزات سنگین نیکل, کروم و روی خود را بصورت تصفیه نشده در محیط رها می کنند. این موضوع موجب آلودگی محیط زیست به فلزات سنگین گردیده و از این رو استفاده از روش های پیشرفته برای انجام تصفیه اهمیت زیادی یافته است. استفاده از باکتری های احیا کننده سولفات (SRB) برای ترسیب سولفیدی فلزات سنگین یکی از این روش های پیشرفته محسوب می شود. در این تحقیق یک بیوراکتور بی هوازی سولفیدزا برای کشت باکتری های احیا کننده سولفات به حجم 4 لیتر طراحی و ساخته شد. برای فعال سازی SRB ازلجن فعال تصفیه خانه جنوب شهر تهران و محیط کشت حاوی اتانول و سولفات در شرایط بی هوازی ودمای 37 درجه استفاده گردید. سولفید بیولوژیک حاصل از فعالیت SRB در بیوراکتور به صورت ناپیوسته تولید گردید که میزان آن 73/6 میلی گرم در لیتر بود. ازمحلول حاوی یون های سولفیدی این بیوراکتور برای ترسیب سولفیدی یون های فلزی روی و سرب در یک راکتور واکنش مجزا استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان دهنده درصدبالایی ازحذف فلزات سنگین می باشد.

لینک کمکی