دانلود فایل مقاله ارزیابی واکنش مولکولی Bacillus thuringiensis و Pseudomonas flourescen به نانو ذرات نقره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله ارزیابی واکنش مولکولی Bacillus thuringiensis و Pseudomonas flourescen به نانو ذرات نقره :


محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
آرزو بیگ پریخانی – دانشگاه شهید بهشتی , دانشکده مهندسی انرژی و فناوری های نوین, گروه بیوتکنولوژی
حسین عسکری – دانشگاه شهید بهشتی , دانشکده مهندسی انرژی و فناوری های نوین, گروه بیوتکنولوژی
عباس سعیدی – دانشگاه شهید بهشتی , دانشکده مهندسی انرژی و فناوری های نوین, گروه بیوتکنولوژی
فاطمه میرزاجانی – دانشگاه شهید بهشتی , دانشکده مهندسی انرژی و فناوری های نوین, گروه بیوتکنولوژی

چکیده:
آزاد سازی نانو ذرات نقره به یکی از نگرانیهای موثر در حوزه سلامت محیط زیست تبدیل شده است . تاثیر نانو ذرات بر باکتریها می تواند واکنشهای ناشناخته ای را ایجاد نماید . مطالعه حاضر به تاثیر نانو ذرات نقره بر تغییر الگوی بیان ژنهای درگیر در ساخت دیواره N-UDP – استیل گلوکز آمین – 2 – اپیمراز و آلانین دهیدوژناز باکتریها Bacillus thuringiensis (باکتری گرم مثبت ) و Pseudomonas flourescens (باکتری گرم منفی) پرداخته است . نتایج این تحقیق نشان داد باکتریهای مورد بررسی از نظر سطح حساسیت به نانو ذرات نقره شباهت دارند و این د رحالیست که بیان ژنها N-UDP- استیل گلوکز آمین – 2 – اپیمراز و آلانین دهیدروژناز الگوی افتراقی تبعیت کرد .

لینک کمکی