دانلود فایل مقاله اولویت بندی ویژگی های شغلی با رویکرد آینده پژوهی در کارآفرینی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله اولویت بندی ویژگی های شغلی با رویکرد آینده پژوهی در کارآفرینی :تعداد صفحات:13
چکیده:
این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی ویژگی های شغلی مورد نظر دانش آموزان با رویکرد آینده پژوهی در کارآفرینی انجام شده است. جامعه ی مورد مطالعه مقطع متوسطه شهر برازجان است. که به صورت ناحیه ای 4 مدرسه ی پسرانه و دخترانه انتخاب گردید. 400 پرسشنامه توزیع گشت که 300 پرسشنامه برگردانده شد و 263 پرسشنامه قابل استفاده بود. پرسشنامه شامل 50 ویژگی شغلی بودکه آلفای کرونباخ آن 0/79 محاسبه گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که به ترتیب ویژگی های فرصت های پیشرفت, قدر و منزلت, درآمد و دستمزد, استقلال و تفکر خلاق در رتبه های اول تا پنجم قرار گرفتند و پنج ویژگی که رتبه های آخر را به خود اختصاص دادند شامل : فروش کالا و خدمات, شیفت های کاری, خدمات اجتماعی, کار با ماشین آلات و مهارت های یدی بودند. این ویژگی ها می تواند راهنمای سیاست گزاران و برنامه ریزان و توجه آن ها به گرایش های کارآفرینان آینده باشد.

لینک کمکی