دانلود فایل مقاله بررسی فون بال ریشکداران (Thysanoptera) مزارع لوبیا در استان مرکزی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی فون بال ریشکداران (Thysanoptera) مزارع لوبیا در استان مرکزی :


محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
مهری شعیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد حشرهشناسی کشاورزی, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ایران
معصومه شایان مهر – استادیار گروه گیاه پزشکی, دانشکده علوم زراعی, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ایران
سیدسعید مدرس نجف آبادی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:
در تابستان سال 1391 فون بال ریشکداران مزارع لوبیا به منظور تعیین گونه های رایج و خسارتزای تریپس در استان مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. جمع آوری نمونه های بال ریشکدار از روی بوته های لوبیا به صورت تکاندن برگها روی یک سینی پلاستیکی سفید انجام گرفت. نمونه ها به وسیله یک قلم موی ظریف به ظروف شیشه ای محتوی الکل 70 درصد منتقل شدند. در مجموع 6 گونه متعلق به 4 جنس از 2 خانواده جمع آوری و شناسایی شد. تمام نمونه ها با نمونه های سقایی ( 1385 ) و باقری ( 1383 ) که قبلأ توسط دکترR. Zur. Strassen از موزهی حشرهشناسی فرانکفورت آلمان تأیید شده بود, مطابقت داده شد. این گونه ها برای اولین بار از مزارع لوبیا در استان مرکزی گزارش می شود. لیست گونه های شناسایی شده به شرح زیر می باشد: Thrips tabaci (Lindeman, 1889), T .palmi (Karny, 1982), Frankliniella pallida (uzel, 1895),Haplothrips reuteri (Karny, 1907), H. tritici (Kurdjumo, 1912), Microcephalothrips abdominalis(crowford, 1910)

لینک کمکی