دانلود فایل مقاله ارزیابی نشانگر SRAP در برخی از توده های شنبلیله (Trigonella foenum-graceum) ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله ارزیابی نشانگر SRAP در برخی از توده های شنبلیله (Trigonella foenum-graceum) ایران :


محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
مرضیه امیریان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
عبدالعلی شجاعیان – استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه دانشگاه تربیت مدرس
عباس یداللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
خدیجه نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
شنبلیله با نام علمی Trigonella foenum-graceum گیاهی یکساله, دو لپه متعلف به تیره Legouminosae است که ساقه کاشت طولانی در ایران دارد . تحقیقات اخیر شنبلیله را به عنوان یک گیاه دارویی ارزشمند با پتانسیلی برای استفاده های چند منظوره , همچنین به عنوان یک منبع برای آماده سازی مواد اولیه صنعت داروسازی به خصوص هورمون استروئیدی شناخته است . SRAP یک تکنیک نشانگر مولکولی جدید مبتنی بر دو ترکیب آغازگری می باشد که جهت تکثیر مناطق چهارچوب قرائت باز طراحی شده است . در مطالعه حاضر اطالعات و کارایی نشانگر SRAP برای تخمین ژنتیک در 15 توده شنبلیله ایران مورد ارزیابی قرار گرفت . در مجموع 147 ترکیب آغاز گر SRAP مورد ارزیابی قرار گرفت که 160 باند قابل امتیاز دهی تکثیر شد . که از این تعداد 187 باند (71/92 درصد ) چند شکل بودند . میانگین آلل های چند شکل 65/5 و میانگین میزان اطلاعت چند شکل 032 به دست آمد . بیشترین و کمترین تعداد باندهای چند شکل تشکیلی شده به ترتیب 19 (Me3-Em5) و صفر (Em2- Me2) بود .

لینک کمکی