دانلود فایل مقاله بررسی فنی کارایی و بازار یابی مزارع پرورش میگوی استان بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی فنی کارایی و بازار یابی مزارع پرورش میگوی استان بوشهر :


محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
آزاده قاسم زاده – دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد مرودشت رشته اقتصاد کشاورزی

چکیده:
ارزش غذایی بالای میگو از یک سو و تقاضای بازارهای جهانی از سوی دیگر موجب شده است تا تولید میگو نقش ویژه ایرا در میان آبزیان به خود اختصاص دهد. تولید این آبزی به دو روش دریایی و پرورشی است که پرورش میگو به دلیلوجود سواحل مستعد دریای عمان و خلیج فارس, جهت سرمایه گذاری مناسب به نظرمی رسد. با توجه به بازده قابلقبول صنعت پرورش میگو در دنیا و استعدادهای نهان آن در ایران, اقداماتی جهت بسترسازی وبهره برداری ازمزارع پرورش میگو در نیمه جنوبی کشور صورت گرفته است.استان بوشهر با داشتن مناطق مستعد برای آبزی پروری به عنوان یکی از قطب های مهم صنعت شیلات در کشور مطرحمیباشد .توسعه مزارع پرورش میگو در این استان به علت مزیت رقابتی و اقتصادی این استان در سال های اخیر مورد توجهبوده است.بنابر این مطالعاتی که در خصوص مسایل فنی و بازار یابی و تحلیل سرمایه گذاری در این صنعت باشند بسیارمورد توجه هستند. مسئله اصلی این تحقیق بررسی کارایی فنی و بازار یابی مزارع پرورش میگو در استان بوشهر می باشدبا توجه به اینکه در زمینه پرورش میگو واحدهای خصوصی می توانند به شکوفایی این صنعت در جنوب کشور و مناطقمستعد کمک کنند و با توسعه این صنعت در کنار سود آوری خود در سطح خرد, به طور موازی در تأمیندرآمدهای ارزی و ثبات این صنعت در بلندمدت نقشی ارزنده ایفا نمایند. لذا توجه به سرمایهگذاری این واحدها درپرورش میگو, ارزیابی عملکرد این بنگاه ها و لزوم توجه به مسائل کارایی جهت اقتصادی کردن این فعالیت, ضروری بهنظرمی رسد.

لینک کمکی