دانلود فایل مقاله بررسی فلوریستیکی تیره نعناعیان در استان هرمزگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی فلوریستیکی تیره نعناعیان در استان هرمزگان :


محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
مریم غلام زاده – کارشناس ارشد علوم گیاهی
محمود ضعیفی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان هرمزگان
مهدی یوسفی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده:
نعناعیان از مهمترین تیره های گیاهی فلور ایران و یکی از بزرگترین و شناخته شده ترین تیره ها در علم گیاه شناسی به شمار میروند. استفاده های متنوع از گونه های این تیره سبب می گردد که نیاز به بررسی های بیشتری برای شناسایی آن در مناطق مختلفمحسوس گردد, از این رو مطالعه فلورستیکی تیره نعناعیان در استان هرمزگان مورد توجه قرار گرفت. در این تحقیق نزدیک به 450 نمونه هرباریومی موجود در هرباریوم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان, که در فاصله سال های 1384-1375 جمع آوری شده بودند به همراه 100 نمونه جدید جمع آوری شده و همچنین برخی از نمونه های موجود در هرباریوم مرکزتحقیقات جنگلها و مراتع کشور (TARI) مورد مطالعه قرار گرفت. پس از آماده سازی نمونه ها ی جدید(خشک کردن و الصاق بر روی کاغذ هرباریومی), صفات رویشی و زایشی هر یک از گونه ها مورد مطالعه قرار گرفت. مهمترین بخش کار بررسی با دستگاهاستریومیکروسکوپ(بینوکولار) بود.در این بررسی از فلورهای منتشر شده ایران و کشورهای همسایه مانند ایرانیکاو پارسا, پاکستان,فلسطین برای شناسایی جنس ها و گونه ها استفاده شد. نتایج نشان می دهد که نعناعیان در استان هرمزگان شامل 20 جنس و 46 گونه می باشد که از این تعداد, 5جنس گیاه علفی یکساله و مابقی گیاه علفی چند ساله هستند. جنس Salvia با 8 گونه در رتبه اول از نظر تعداد گونه می باشد, از لحاظ شکل زیستی 72 درصد گونه ها همی کریپتوفیت, 22 درصد تروفیت, 4 درصدژئوفیت و 2 درصد فانروفیت بودند.از نظرناحیه رویشی 67 درصد گونه ها تک ناحیه ای(شامل ایرانی- تورانی), 27 در صددو ناحیه ای(شاملایرانی-تورانی,اروپا سیبری و ایرانی-تورانی,مدیترانه ای) 6درصد سه ناحیه ای(شامل ایرانی-تورانی,مدیترانه ای, اروپایی-سیبری میباشند.این تیره در استان هرمزگان دارای 19 گونه دارویی است. 129 گونه انحصاری از این تیره در ایران میرویندکه از این تعداد فقط4گونه در استان هرمزگان است.

لینک کمکی