دانلود فایل مقاله بررسی صفات مورفولوژیک در ارقام مختلف سویا در تاریخ های مختلف کاشت در منطقه شهرکرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی صفات مورفولوژیک در ارقام مختلف سویا در تاریخ های مختلف کاشت در منطقه شهرکرد :


محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
سمیه براتی – کارشناسی ارشد گروه زراعت , دانشکده کشاورزی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان,
علی سلیمانی – دانشیارگروه زراعت, دانشکده کشاورزی, دانشگاه آزاد خوراسگان, واحد اصفهان

چکیده:
صفات مورفولوژیک در ارقام مختلف سویا در تاریخ های مختلف کاشت در سال زراعی 90-1389 در مرکز تحقیقات شهرکرد واقع در چهار کیلومتری شرق شهرکرد ( 50 درجه و 56 دقیقه طول شرقی و 32 درجه و 18 دقیقه عرض شمالی با ارتفاع 2050 متر از سطح دریا) به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی , با سه تکرار انجام شد. تاریخ های مختلف کاشت شامل چهار تاریخ کاشت ( 15 اردیبهشت ماه, 30 اردیبهشت ماه, 1 تیر ماه, 15 تیر ماه) در کرت های اصلی و ارقام مختلف سویا شامل اینترپرایز, ویلیامز, (M(9 و (M(7 در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد اثر تاریخ کاشت برارتفاع گیاه و تعداد شاخه جانبی بوته معنی دار بود. اثر رقم بر ارتفاع گیاه معنی دار شد. بالاترین تعداد شاخه جانبی مربوط به رقم ویلیامز بود. اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر تعداد شاخه جانبی و ارتفاع گیاه معنی دار نبود.

لینک کمکی