دانلود فایل مقاله بررسی miRNA های پاسخ دهنده به تنش خشکی در گندم (triticum aestivum) با استفاده ازتوالی یابی با کارایی بالا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی miRNA های پاسخ دهنده به تنش خشکی در گندم (triticum aestivum) با استفاده ازتوالی یابی با کارایی بالا :


محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
مهدیه صفرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
احسان محسنی فرد – دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد
رضا فتوت – هیات علمی دانشگاه زنجان
محمد رضا عظیمی – هیات علمی دانشگاه زنجان

چکیده:
اmiRNAها, دسته ای از RNA های کوچک غیر کد کننده و تنظیم کننده هستندکه بیان ژن ها راازطریق ایجاد شکاف در mRNA یاسرکوب ترجمه تنظیم می کنند. تنش خشکی یکی از تنش های محیطی متداول محدود کننده ی رشدو نموگیاهی است. به منظور شناسایی نقش miRNAها درپاسخ به تنش خشکی, miRNA هایی که در پاسخ به تنش خشکی نقش دارندبا استفاده از توالی یابی با کارایی بالا در گندم شناسایی شد. در این مطالعه 37 miRNA در دوکتابخانه ی نرمال و تنش خشکی شناسایی شد. نتایج توالی یابی با کارایی بالا نشان داد که هفت miRNA از جمله miR156 , miR159 , miR398 و miR399 در پاسخ به تنش خشکی تغییر بیان داشتند. ژن های هدف miRNA های پاسخ دهنده به تنش خشکی در فرایندهای سلولی درگیاهان نظیر نمو, رونویسی دفع مسمومیت و سازگاری نقش داشتند. این یافته ها می توانند نقش مهمی را درک بهتر فرایندهای کنترل شونده توسط miRNA ها درپاسخ به تنش های غیر زنده داشته باشند.

لینک کمکی