دانلود فایل مقاله جذب کادمیوم از محلول آبی با استفاده از دانه اسفند (Peganum harmala)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله جذب کادمیوم از محلول آبی با استفاده از دانه اسفند (Peganum harmala) :


محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
علی ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست, دانشکده عمران, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
بهناز دهرآزما – استادیار دانشکده مهندسی عمران, دانشگاه صنعتی شاهرود
مجید احتشامی – استادیار دانشکده مهندسی عمران, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:
هدف از انجام این تحقیق, بررسی شرایط بهینه جهت استفاده از دانه گیاه اسفند( Peganum harmala) به عنوان یک جاذب طبیعی ارزان قیمت و در دسترس برای حذف کادمیوم از آب های آلوده و بررسی ایزوترم جذب در این فرآیند می باشد. در این تحقیق اثر پارامترهای pH , مدت زمان تماس, مقدار جاذب مصرفی و غلظت اولیه در فرآیند جذب کادمیوم بررسی و شرایط بهینه ی فرآیند جذب معلوم گردید. نتایج نشان داد که جاذب در حدود pH برابر 5 بیش ترین میزان جذب را داشته و پس از آن نمودار, روند جذب ثابتی را نشان داد. همچنین 30 دقیقه پس از شروع آزمایش میزان جذب به حداکثر مقدار خود رسیده و با افزایش زمان میزان جذب ثابت ماند. نسبت بهینه جرم جاذب به حجم محلول معادل 40گرم بر لیتر به دست آمد. با افزایش غلظت کادمیوم در محلول میزان جذب کاهش یافت. به طور کلی پودر دانه اسفند توانایی جذب 87 در محلول های آبی با غلظت پایین کادمیوم را در شرایط بهینه دارد. فرآیند جذب کادمیوم در این تحقیق از ایزوترم جذب فرندلیچ تبعیت کرد.

لینک کمکی