دانلود فایل مقاله طراحی پایدارساز سیستم قدرت با استفاده از کنترل کننده PID-DE

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله طراحی پایدارساز سیستم قدرت با استفاده از کنترل کننده PID-DE :


محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
فاطمه سیدحاتمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- گروه مکاترونیک- تبریز- ایران
آیدین سخاوتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- گروه برق- تبریز- ایران
جعفر غفوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- گروه مکانیک- تبریز- ایران

چکیده:
در این مقاله یک کنترل کننده PID بر اساس الگوریتم تکاملی تفاضلی برای پایدارسازی سیستم قدرت تک ماشینه پیشنهاد شده است. ضرایب کنترل کننده PID جهت کمینه کردن بیشینه فراجهش و زمان نشست با استفاده از الگوریتم تکاملی تفاضلی بهینه و مشخص شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی کنترل کننده پیشنهادی با سیستم بدون پایدارساز مقایسه شده است. نتایج حاصل از شبیهسازی نشاندهنده این است که کنترل کننده پیشنهادی باعث بهبود عملکرد و پایداری سیستم قدرت شده است. همچنیننتایج حاصل از اعمال کنترل کننده پیشنهادی نسبت به زمانی که از الگوریتمهای ژنتیک و ازدحام پرندگان جهت بهینه سازی ضرایب کنترل کننده استفاده شده,مقایسه شد و نشان دهنده عملکرد مناسب الگوریتم تکاملی تفاضلی نسبت به دو الگوریتم دیگر در این مورد میباشد.

لینک کمکی